Cenová nabídka: 230220-204

Rekapitulace stávajících podmínek k licenční smlouvě o poskytování software Stoodio.

Poskytovatel:

Stoodio s.r.o.
Na hutích 661/9
160 00 Praha 6 - Bubeneč
Czech Republic

IČ: 14275431
DIČ: CZ14275431

E: sales@stoodio.app
T: +420 607 013 678
W: www.stoodio.app

Jednající: Robert Popp (Prokurista)

Uživatel:

Iva Laštůvková
Východní 203
783 14 Hlušovice
Czech Republic

IČ: 64952924
DIČ: neplátce DPH

E: ivalastuvkova@seznam.cz
T: +420 604 924 904
W: www.ivalastuvkova.cz


Měsíční plnění

1.500 Kč

Licence 

1.500  Kč

E-mail kampaně (dle odeslaných e-mailů)

bez


Roční plnění

0 Kč

SSL certifikát

ZDARMA


Jednorázově

0 Kč

Příprava systému

bez

Školení systému on-line

bez

Školení systému (u vás)

bez


První úhrada

0 Kč

Každý měsíc

1.500 Kč

Jednou ročně

0 Kč


Doplňkové informace:

SMS se účtují za daný kalendářní měsíc za 1 Kč / Ks (159 znaků). Licence za uživatele se účtuje dle aktivních uživatelů.

Veškeré úpravy webu budou fakturovány externě.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Smlouva o systému stoodio

z cenové nabídky: 230220-204

Stoodio s.r.o.
Na hutích 661/9
160 00 Praha 6 - Bubeneč
Czech Republic

IČ: 14275431
DIČ: CZ14275431

E: sales@stoodio.app
T: +420 607 013 678
W: www.stoodio.app

Jednající: Robert Popp (Prokurista)

(Poskytovatel)


Iva Laštůvková
Východní 203
783 14 Hlušovice
Czech Republic

IČ: 64952924
DIČ: neplátce DPH

E: ivalastuvkova@seznam.cz
T: +420 604 924 904
W: www.ivalastuvkova.cz

(Uživatel)


Potvrzením Uživatel souhlasí s veškerým obsahem Obchodních podmínek, Zásad ochrany osobních údajů, dodatků a příloh, které jsou součástí této Smlouvy o systému Stoodio. Uživatel dále souhlasí, že mu veškeré proforma faktury, daňové doklady i upozornění budou ze strany Poskytovatele zasílány na e-mail Uživatele, který je uvedený v této smlouvě. Uživatel odesláním elektornického souhlasu uzavírá tuto smlouvu na základě vytvořené cenové nabídky (viz. výše).

Uživatel souhlasí, že se s produktem (předmětem smlouvy) Stoodio náležitě seznámil. Tato smlouva nahrazuje všechna předchozí ústní, nebo písemná ujednání smluvních stran vztahujících se k předmětu této smlouvy. Úprava je možná pouze písemným dodatkem.Smlouvu uzavírá