Nabídka služeb stoodio: 270323-201

Poskytovatel:

Stoodio s.r.o.
Na hutích 661/9
160 00 Praha 6 - Bubeneč
Czech Republic

IČO: 14275431
DIČ: CZ14275431

E: sales@stoodio.app
T: +420 607 013 678
W: www.stoodio.app

Jednající: Robert Popp (Prokurista)

Uživatel:

Cutegory RGI s.r.o.
Koněvova 2894/37
130 00 Praha
Czech Republic

IČ: 11713534
DIČ: CZ11713534

E: petr@rohan.group
T: +420 730 175 633
W: www.cutegory.cz

Jednající: Petr Rohan


Měsíční plnění

1.500 Kč

Licence  (max 3 uživatelů)

1.500 Kč

E-mail kampaně (25 k)

bez


Roční plnění

0 Kč

SSL certifikát

ZDARMA


Jednorázově

0 Kč

Příprava systému

ZDARMA

Školení systému on-line

ZDARMA

Školení systému (u vás)

bez


První úhrada

0 Kč

Každý měsíc

1.500 Kč

Jednou ročně

0 Kč


Doplňující informace k cenové nabídce pro pobočku Cutegory-Brno

Licence: (1.500 Kč)
V ceně licence máte verzi systému maximálně pro 3 uživatelele. Každý další uživatel je za 500 Kč / měsíčně / bez 21% DPH. 

Cena notifikačních SMS zpráv (1 Kč/ks.)  je uvedena v ceníku služeb na webových stránkách https://stoodio.app. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. 


Finální cena se může lišit dle doplňkových služeb. Konkrétní cena bude stanovena Smlouvou o poskytování služeb. Cena notifikačních SMS zpráv je uvedena v ceníku služeb na webových stránkách https://stoodio.app. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Smlouva o systému stoodio

z cenové nabídky: 270323-201

Stoodio s.r.o.
Na hutích 661/9
160 00 Praha 6 - Bubeneč
Czech Republic

IČ: 14275431
DIČ: CZ14275431

E: app@stoodio.app
T: +420 607 013 678
W: www.stoodio.app

Jednající: Robert Popp (Prokurista)


Cutegory RGI s.r.o.
Koněvova 2894/37
130 00 Praha
Czech Republic

IČ: 11713534
DIČ: CZ11713534

E: petr@rohan.group
T: +420 730 175 633
W: www.cutegory.cz

Jednající: Petr Rohan


Podpisem Uživatel souhlasí s veškerým obsahem Obchodních podmínek, Zásad ochrany osobních údajů, dodatků a příloh, které jsou součástí této Smlouvy o systému Stoodio|App. Uživatel dále souhlasí, že mu veškeré proforma faktury, daňové doklady i upozornění budou ze strany Poskytovatele zasílány na e-mail Uživatele, který je uvedený v této smlouvě. Uživatel podpisem nebo odesláním elektornického souhlasu uzavírá tuto smlouvu na základě vytvořené cenové nabídky (viz. výše).

Uživatel souhlasí, že se s produktem (předmětem smlouvy) Stoodio|App náležitě seznámil a bude při instalaci, vývoji a donastavení systému vyvíjet maximální součinnost. Tato smlouva nahrazuje všechna předchozí ústní, nebo písemná ujednání smluvních stran vztahujících se k předmětu této smlouvy. Úprava je možná pouze písemným dodatkem.


První úhrada

0 Kč

K úhradě každý měsíc

1.500 Kč

K úhradě jednou ročně

0 Kč


Smlouvu uzavírá