Nabídka služeb stoodio: 230515-201

Poskytovatel:

Stoodio s.r.o.
Na hutích 661/9
160 00 Praha 6 - Bubeneč
Czech Republic

IČ: 14275431
DIČ: CZ14275431

E: app@stoodio.app
T: +420 607 013 678
W: www.stoodio.app

Jednající: Robert Popp (Prokurista)

Uživatel:

Drew stav s.r.o.
Železná 226
403 31 Ústí nad Labem
Czech Republic

IČ: 09674357
DIČ: CZ09674357

E: info@drewstav.cz
T: +420 773 086 838
W: 

Jednající: Nikola Hurcíková


Měsíční plnění

1.000 Kč

Licence  (max 2 uživatelé)

1.000 Kč

E-mail kampaně (25 k)

bez


Roční plnění

0 Kč

SSL certifikát

ZDARMA


Jednorázově

0 Kč

Příprava systému

ZDARMA

Školení systému on-line

ZDARMA

Školení systému (u vás)

bez

Konzultace / poradenství

bez


První úhrada

0 Kč

Každý měsíc

1.000 Kč

Jednou ročně

0 Kč


Rozpis plateb licence stoodio:

Měsíce červen 2023, červenec 2023 a srpen 2023 jsou ZDARMA, jen za cenu odeslaných SMS (1Kč/ks) bez 21% DPH. Září 2023 bude účtováno zpětně v říjnu 2023 dle této cenové nabídky a smlouvy.

Rozpis plateb = červen: 0 Kč + SMS dle ceníku / červenec: 0 Kč + SMS dle ceníku/ srpen: 0 Kč + SMS dle ceníku/ září a další následující měsíce: 1.000 Kč (vždy + SMS dle ceníku) bez 21% DPH.

Doplňující informace k cenové nabídce

Licence: (1.000 Kč)
V ceně licence máte verzi systému maximálně pro 2 uživatelele. Každý další uživatel je za 500 Kč / měsíčně / bez 21% DPH. 


Uvedené ceny jsou platné pouze 14 dní od doby vytvoření této cenové nabídky, která není závazná pro žádnou ze stran. Finální cena se může lišit dle doplňkových služeb. Konkrétní cena bude stanovena Smlouvou o poskytování služeb. Cena notifikačních SMS zpráv je uvedena v ceníku služeb na webových stránkách https://stoodio.app. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Smlouva o systému stoodio

z cenové nabídky: 230515-201

Stoodio s.r.o.
Na hutích 661/9
160 00 Praha 6 - Bubeneč
Czech Republic

IČ: 14275431
DIČ: CZ14275431

E: app@stoodio.app
T: +420 607 013 678
W: www.stoodio.app

Jednající: Robert Popp (Prokurista)


Drew stav s.r.o.
Železná 226
403 31 Ústí nad Labem
Czech Republic

IČ: 09674357
DIČ: CZ09674357

E: info@drewstav.cz
T: +420 773 086 838
W: 

Jednající: Nikola Hurcíková


Podpisem Uživatel souhlasí s veškerým obsahem Obchodních podmínek, Zásad ochrany osobních údajů, dodatků a příloh, které jsou součástí této Smlouvy o systému Stoodio|App. Uživatel dále souhlasí, že mu veškeré proforma faktury, daňové doklady i upozornění budou ze strany Poskytovatele zasílány na e-mail Uživatele, který je uvedený v této smlouvě. Uživatel podpisem nebo odesláním elektornického souhlasu uzavírá tuto smlouvu na základě vytvořené cenové nabídky (viz. výše).

Uživatel souhlasí, že se s produktem (předmětem smlouvy) Stoodio|App náležitě seznámil a bude při instalaci, vývoji a donastavení systému vyvíjet maximální součinnost. Tato smlouva nahrazuje všechna předchozí ústní, nebo písemná ujednání smluvních stran vztahujících se k předmětu této smlouvy. Úprava je možná pouze písemným dodatkem.


První úhrada

0 Kč

K úhradě každý měsíc

1.000 Kč

K úhradě jednou ročně

0 Kč


Smlouvu uzavírá