Nabídka služeb stoodio: 230404-201

Poskytovatel:

Stoodio s.r.o.
Na hutích 661/9
160 00 Praha 6 - Bubeneč
Czech Republic

IČ: 14275431
DIČ: CZ14275431

E: app@stoodio.app
T: +420 607 013 678
W: www.stoodio.app

Jednající: Robert Popp (Prokurista)

Uživatel:

Bizarre Space s.r.o.
Na Folimance 2155/15,
120 00 Praha 2, 
Czech Republic

IČ: 09874372
DIČ: CZ09874372

E: info@bizarrespace.cz
T: +420 604 684 999
W: www.salonpepinohubalek.cz

Jednající: Josef Hubálek


Měsíční plnění

1.500 Kč

Licence  (max 3 uživatelé)

1.500 Kč

E-mail kampaně (25 k)

bez


Roční plnění

0 Kč

SSL certifikát

ZDARMA


Jednorázově

0 Kč

Příprava systému

ZDARMA

Školení systému on-line

ZDARMA

Školení systému (u vás)

bez

Konzultace / poradenství

bez


První úhrada

0 Kč

Každý měsíc

1.500 Kč

Jednou ročně

0 Kč


Rozpis plateb licence stoodio:

Měsíce duben 2023, květen 2023 a červen 2023 jsou ZDARMA, jen za cenu odeslaných SMS (1Kč/ks) bez 21% DPH. Červenec 2023 bude účtován zpětně v srpnu 2023 dle této cenové nabídky a smlouvy.

Rozpis plateb = duben: 0 Kč + SMS dle ceníku / květen: 0 Kč + SMS dle ceníku/ červen: 0 Kč + SMS dle ceníku/ červenec a další následující měsíce: 1.500 Kč (vždy + SMS dle ceníku) bez 21% DPH.

Doplňující informace k cenové nabídce

Licence: (1.500 Kč)
V ceně licence máte verzi systému maximálně pro 3 uživatelele. Každý další uživatel je za 500 Kč / měsíčně / bez 21% DPH. 


Uvedené ceny jsou platné pouze 14 dní od doby vytvoření této cenové nabídky, která není závazná pro žádnou ze stran. Finální cena se může lišit dle doplňkových služeb. Konkrétní cena bude stanovena Smlouvou o poskytování služeb. Cena notifikačních SMS zpráv je uvedena v ceníku služeb na webových stránkách https://stoodio.app. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Smlouva o systému stoodio

z cenové nabídky: 230404-201

Stoodio s.r.o.
Na hutích 661/9
160 00 Praha 6 - Bubeneč
Czech Republic

IČ: 14275431
DIČ: CZ14275431

E: app@stoodio.app
T: +420 607 013 678
W: www.stoodio.app

Jednající: Robert Popp (Prokurista)


Bizarre Space s.r.o.
Na Folimance 2155/15,
120 00 Praha 2, 
Czech Republic

IČ: 09874372
DIČ: CZ09874372

E: info@bizarrespace.cz
T: +420 604 684 999
W: www.salonpepinohubalek.cz

Jednající: Josef Hubálek


Podpisem Uživatel souhlasí s veškerým obsahem Obchodních podmínek, Zásad ochrany osobních údajů, dodatků a příloh, které jsou součástí této Smlouvy o systému Stoodio|App. Uživatel dále souhlasí, že mu veškeré proforma faktury, daňové doklady i upozornění budou ze strany Poskytovatele zasílány na e-mail Uživatele, který je uvedený v této smlouvě. Uživatel podpisem nebo odesláním elektornického souhlasu uzavírá tuto smlouvu na základě vytvořené cenové nabídky (viz. výše).

Uživatel souhlasí, že se s produktem (předmětem smlouvy) Stoodio|App náležitě seznámil a bude při instalaci, vývoji a donastavení systému vyvíjet maximální součinnost. Tato smlouva nahrazuje všechna předchozí ústní, nebo písemná ujednání smluvních stran vztahujících se k předmětu této smlouvy. Úprava je možná pouze písemným dodatkem.


První úhrada

0 Kč

K úhradě každý měsíc

1.500 Kč

K úhradě jednou ročně

0 Kč


Smlouvu uzavírá