Nabídka služeb stoodio: 230223-213

Poskytovatel:

Stoodio s.r.o.
Na hutích 661/9
160 00 Praha 6 - Bubeneč
Czech Republic

IČO: 14275431
DIČ: CZ14275431

E: app@stoodio.app
T: +420 607 013 678
W: www.stoodio.app

Jednající: Robert Popp (Prokurista)

Uživatel:

Jan Baran
Jirásková 843
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

IČO: 08336661
DIČ: Neplátce DPH

E: Barbershop713@seznam.cz
T: +420 776 777 007
W: www.Barbershop713.cz

Jednající: Jan Baran


Měsíční plnění

1.000 Kč

Licence  (max 2 uživatelů)

1.000 Kč

E-mail kampaně (25 k)

bez


Roční plnění

0 Kč

SSL certifikát

ZDARMA


Jednorázově

0 Kč

Příprava systému

ZDARMA

Školení systému on-line

ZDARMA

Školení systému (u vás)

bez


První úhrada

10.000 Kč

Každý měsíc

0 Kč

Jednou ročně

10.000 Kč

12.000 Kč - 2.000 Kč = 10.000 Kč bez 21% DPH.


Rozpis plateb licence stoodio:

Měsíce březen 2023, duben 2023 a květen 2023 jsou ZDARMA, jen za cenu odeslaných SMS (1Kč/ks) bez 21% DPH. Červen 2023 až Květen 2024 za cenu 10.000 Kč, kdy každý měsíc vám zpětně budou účtovány odelsané SMS zprávy za 1 Kč/ks bez 21% DPH.

Rozpis plateb = Platba roční licence v červenu 2023: 10.000 Kč s platností do května 2024. Od června 2024: licence dle platného ceníku. 

Doplňující informace k cenové nabídce

Platba roční licnece je po domluvě 10 000 Kč s platností od skončení tří měsíční doby zdarma tj. od června 2023. Platnost končí ke konci května 2024. Cena licence se automaticky neprodlužuje. Při prodloužení smluvy se bude vycházet dle platného ceníku.

Licence: (1.000 Kč)
V ceně licence máte verzi systému maximálně pro 2 uživatelele. Každý další uživatel je za 500 Kč / měsíčně / bez 21% DPH. 


Uvedené ceny jsou platné pouze 14 dní od doby vytvoření této cenové nabídky, která není závazná pro žádnou ze stran. Finální cena se může lišit dle doplňkových služeb. Konkrétní cena bude stanovena Smlouvou o poskytování služeb. Cena notifikačních SMS zpráv je uvedena v ceníku služeb na webových stránkách https://stoodio.app. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Smlouva o systému stoodio

z cenové nabídky: 230223-213

Stoodio s.r.o.
Na hutích 661/9
160 00 Praha 6 - Bubeneč
Czech Republic

IČ: 14275431
DIČ: CZ14275431

E: app@stoodio.app
T: +420 607 013 678
W: www.stoodio.app

Jednající: Robert Popp (Prokurista)


Jan Baran
Jirásková 843
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

IČO: 08336661
DIČ: Neplátce DPH

E: Barbershop713@seznam.cz
T: +420 776 777 007
W: www.Barbershop713.cz

Jednající: Jan Baran


Podpisem Uživatel souhlasí s veškerým obsahem Obchodních podmínek, Zásad ochrany osobních údajů, dodatků a příloh, které jsou součástí této Smlouvy o systému Stoodio|App. Uživatel dále souhlasí, že mu veškeré proforma faktury, daňové doklady i upozornění budou ze strany Poskytovatele zasílány na e-mail Uživatele, který je uvedený v této smlouvě. Uživatel podpisem nebo odesláním elektornického souhlasu uzavírá tuto smlouvu na základě vytvořené cenové nabídky (viz. výše).

Uživatel souhlasí, že se s produktem (předmětem smlouvy) Stoodio|App náležitě seznámil a bude při instalaci, vývoji a donastavení systému vyvíjet maximální součinnost. Tato smlouva nahrazuje všechna předchozí ústní, nebo písemná ujednání smluvních stran vztahujících se k předmětu této smlouvy. Úprava je možná pouze písemným dodatkem.


První úhrada

10 000 Kč

K úhradě každý měsíc

0 Kč

K úhradě jednou ročně

10 000 Kč


Smlouvu uzavírá