Nabídka služeb stoodio: 230223-207

Poskytovatel:

Stoodio s.r.o.
Na hutích 661/9
160 00 Praha 6 - Bubeneč
Czech Republic

IČ: 14275431
DIČ: CZ14275431

E: app@stoodio.app
T: +420 607 013 678
W: www.stoodio.app

Jednající: Robert Popp (Prokurista)

Uživatel:

GALI Salon, s.r.o.
Dušní 6
110 00 Praha 1
Czech Republic

IČ: 26420058
DIČ: CZ26420058

E: veronika@liborsula.cz
T: +420 774 805 101
W: www.liborsula.cz


Měsíční plnění

10.000 Kč

Licence  (max 30 uživatelů)

10.000 Kč

E-mail kampaně (25 k)

bez


Roční plnění

0 Kč

SSL certifikát

ZDARMA


Jednorázově

0 Kč

Příprava systému

ZDARMA

Školení systému on-line

ZDARMA

Školení systému (u vás)

bez

Konzultace / poradenství

bez


První úhrada

0 Kč

Každý měsíc

10.000 Kč

Jednou ročně

0 Kč


Doplňující informace k cenové nabídce

Licence: (10.000 Kč)
V ceně licence máte verzi systému maximálně pro 30 uživatelů. Každý další uživatel je za 500 Kč / měsíčně / bez 21% DPH. 


Uvedené ceny jsou platné pouze 14 dní od doby vytvoření této cenové nabídky, která není závazná pro žádnou ze stran. Finální cena se může lišit dle doplňkových služeb. Konkrétní cena bude stanovena Smlouvou o poskytování služeb. Cena notifikačních SMS zpráv je uvedena v ceníku služeb na webových stránkách https://stoodio.app. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Smlouva o systému stoodio

z cenové nabídky: 230223-207

Stoodio s.r.o.
Na hutích 661/9
160 00 Praha 6 - Bubeneč
Czech Republic

IČO: 14275431
DIČ: CZ14275431

E: app@stoodio.app
T: +420 607 013 678
W: www.stoodio.app

Jednající: Robert Popp (Prokurista)


GALI Salon, s.r.o.
Dušní 6
110 00 Praha 1
Czech Republic

IČ: 26420058
DIČ: CZ26420058

E: veronika@liborsula.cz
T: +420 774 805 101
W: www.liborsula.cz


Podpisem Uživatel souhlasí s veškerým obsahem Obchodních podmínek, Zásad ochrany osobních údajů, dodatků a příloh, které jsou součástí této Smlouvy o systému Stoodio|App. Uživatel dále souhlasí, že mu veškeré proforma faktury, daňové doklady i upozornění budou ze strany Poskytovatele zasílány na e-mail Uživatele, který je uvedený v této smlouvě. Uživatel podpisem nebo odesláním elektornického souhlasu uzavírá tuto smlouvu na základě vytvořené cenové nabídky (viz. výše).

Uživatel souhlasí, že se s produktem (předmětem smlouvy) Stoodio|App náležitě seznámil a bude při instalaci, vývoji a donastavení systému vyvíjet maximální součinnost. Tato smlouva nahrazuje všechna předchozí ústní, nebo písemná ujednání smluvních stran vztahujících se k předmětu této smlouvy. Úprava je možná pouze písemným dodatkem.


První úhrada

0 Kč

K úhradě každý měsíc

10.000 Kč

K úhradě jednou ročně

0 Kč


Smlouvu uzavírá