Nabídka služeb stoodio: 221114-201

Poskytovatel:

Stoodio s.r.o.
Na hutích 661/9
160 00 Praha 6 - Bubeneč
Czech Republic

IČ: 14275431
DIČ: CZ14275431

E: app@stoodio.app
T: +420 607 013 678
W: www.stoodio.app

Jednající: Robert Popp (Prokurista)

Uživatel:

BARNI & CO. s.r.o.
Vrchlického 251/3
360 01, Karlovy Vary
Czech Republic

IČ: 09338314‬
DIČ: Neplátce DPH

E: barni@barni.cz
T: +420 608 521 621
W: www.barni.cz

Jednající: George Barnadze


Měsíční plnění

1.050 Kč

Licence  (max 2 uživatelů)

1.000 Kč

Hosting (5 GB)

50 Kč

E-mail kampaně (25 k)

bez

Správa www

bez

Facebook marketing

bez


Roční plnění

0 Kč

SSL certifikát

ZDARMA

Domény 

0 Kč

Správa domén (0 ks)

0 Kč


Jednorázově

0 Kč

Příprava systému

ZDARMA

Školení systému on-line

ZDARMA

Školení systému (u vás)

bez

Výroba www

bez

Výroba www + E-shop

bez

Grafické práce

bez

Tiskové práce

bez

SEO Optimalizace

bez

Konzultace / poradenství

bez

Hardware (servis / nákup)

bez


První úhrada

0 Kč

Každý měsíc

1.050 Kč

Jednou ročně

0 Kč


Rozpis plateb licence stoodio:

Měsíce prosinec 2022, leden 2023 a únor 2023 jsou ZDARMA, jen za cenu odeslaných SMS (1Kč/ks) bez 21% DPH. Březen 2023 bude účtován zpětně v dubnu 2023 dle této cenové nabídky a smlouvy.

Rozpis plateb = prosinec: 0 Kč + SMS dle ceníku / leden: 0 Kč + SMS dle ceníku/ únor: 0 Kč + SMS dle ceníku/ březen a další následující měsíce: 1.050 Kč Kč (vždy + SMS dle ceníku) bez 21% DPH.

Doplňující informace k cenové nabídce

Licence: (1.000 Kč)
V ceně licence máte verzi systému maximálně pro 2 uživatelele. Každý další uživatel je za 500 Kč / měsíčně / bez 21% DPH. 

Datahosting: (1GB = 10 Kč / měsíčně) = 50 Kč / měsíčně (celkem 5GB)
Datahosting je fyzické místo pro fotografie (před a po), soubory, scany a další dokumenty, které můžete nahrát do systému. Po překoročení tohoto prostoru bude účtováno vždy dle započetého 1 GB +10 Kč / měsíčně.


Uvedené ceny jsou platné pouze 14 dní od doby vytvoření této cenové nabídky, která není závazná pro žádnou ze stran. Finální cena se může lišit dle doplňkových služeb. Konkrétní cena bude stanovena Smlouvou o poskytování služeb. Cena notifikačních SMS zpráv je uvedena v ceníku služeb na webových stránkách https://stoodio.app. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Smlouva o systému stoodio

z cenové nabídky: 221114-201

Stoodio s.r.o.
Na hutích 661/9
160 00 Praha 6 - Bubeneč
Czech Republic

IČ: 14275431
DIČ: CZ14275431

E: app@stoodio.app
T: +420 607 013 678
W: www.stoodio.app

Jednající: Robert Popp (Prokurista)


BARNI & CO. s.r.o.
Vrchlického 251/3
360 01, Karlovy Vary
Czech Republic

IČ: 09338314‬
DIČ: Neplátce DPH

E: barmi@barni.cz
T: +420 608 521 621
W: www.barni.cz

Jednající: George Barni


Podpisem Uživatel souhlasí s veškerým obsahem Obchodních podmínek, Zásad ochrany osobních údajů, dodatků a příloh, které jsou součástí této Smlouvy o systému Stoodio|App. Uživatel dále souhlasí, že mu veškeré proforma faktury, daňové doklady i upozornění budou ze strany Poskytovatele zasílány na e-mail Uživatele, který je uvedený v této smlouvě. Uživatel podpisem nebo odesláním elektornického souhlasu uzavírá tuto smlouvu na základě vytvořené cenové nabídky (viz. výše).

Uživatel souhlasí, že se s produktem (předmětem smlouvy) Stoodio|App náležitě seznámil a bude při instalaci, vývoji a donastavení systému vyvíjet maximální součinnost. Tato smlouva nahrazuje všechna předchozí ústní, nebo písemná ujednání smluvních stran vztahujících se k předmětu této smlouvy. Úprava je možná pouze písemným dodatkem.


První úhrada

0 Kč

K úhradě každý měsíc

1.050 Kč

K úhradě jednou ročně

0 Kč


Smlouvu uzavírá