Nabídka služeb stoodio: 220923-201

Poskytovatel:

Stoodio s.r.o.
Na hutích 661/9
160 00 Praha 6 - Bubeneč
Czech Republic

IČ: 14275431
DIČ: CZ14275431

E: app@stoodio.app
T: +420 607 013 678
W: www.stoodio.app

Jednající: Robert Popp (Prokurista)

Uživatel:

DR SPOLU s.r.o.
Barcalova 1
562 01 Ústí nad Orlicí
Czech Republic

IČ: 02837579
DIČ: Neplátce DPH

E: info@vasbarber.cz
T: +420 736 414 564
W:  www.vasbarber.cz

Jednající: Ondřej Kolář


Měsíční plnění

1.050 Kč

Licence  (max 2 uživatelů)

1.000 Kč

Hosting (5 GB)

50 Kč

E-mail kampaně (25 k)

bez

Správa www

bez

Facebook marketing

bez


Roční plnění

0 Kč

SSL certifikát

ZDARMA

Domény 

0 Kč

Správa domén (0 ks)

0 Kč


Jednorázově

0 Kč

Příprava systému

ZDARMA

Školení systému on-line

ZDARMA

Školení systému (u vás)

bez

Výroba www

bez

Výroba www + E-shop

bez

Grafické práce

bez

Tiskové práce

bez

SEO Optimalizace

bez

Konzultace / poradenství

bez

Hardware (servis / nákup)

bez


První úhrada

0 Kč

Každý měsíc

0 Kč

Jednou ročně

8.820 Kč

12.600 Kč - 3.780 Kč = 8.820 Kč bez 21% DPH.


Rozpis plateb licence stoodio:

Měsíce říjen, listopad a prosinec 2022 jsou ZDARMA, jen za cenu odeslaných SMS (1Kč/ks) bez 21% DPH. Leden až Prosinec 2023 za cenu 8.820 Kč, kdy každý měsíc vám zpětně budou účtovány odelsané SMS zprávy za 1 Kč/ks bez 21% DPH.

Rozpis plateb = září 2022: 8.820 Kč. Leden 2024: dle platného ceníku. 

Doplňující informace k cenové nabídce

Licence: (1.000 Kč)
V ceně licence máte verzi systému maximálně pro 2 uživatelele. Každý další uživatel je za 500 Kč / měsíčně / bez 21% DPH. 

Datahosting: (1GB = 10 Kč / měsíčně) = 50 Kč / měsíčně (celkem 5GB)
Datahosting je fyzické místo pro fotografie (před a po), soubory, scany a další dokumenty, které můžete nahrát do systému. Po překoročení tohoto prostoru bude účtováno vždy dle započetého 1 GB +10 Kč / měsíčně.


Uvedené ceny jsou platné pouze 14 dní od doby vytvoření této cenové nabídky, která není závazná pro žádnou ze stran. Finální cena se může lišit dle doplňkových služeb. Konkrétní cena bude stanovena Smlouvou o poskytování služeb. Cena notifikačních SMS zpráv je uvedena v ceníku služeb na webových stránkách https://stoodio.app. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Smlouva o systému stoodio

z cenové nabídky: 220923-201

Stoodio s.r.o.
Na hutích 661/9
160 00 Praha 6 - Bubeneč
Czech Republic

IČ: 14275431
DIČ: CZ14275431

E: app@stoodio.app
T: +420 607 013 678
W: www.stoodio.app

Jednající: Robert Popp (Prokurista)


DR SPOLU s.r.o
Barcalova 1
562 01 Ústí nad Orlicí
Czech Republic

IČ: 02837579
DIČ: Neplátce DPH

E: info@vasbarber.cz
T: +420 736 414 564
W: www.vasbarber.cz

Jednající: Ondřej Kolář


Podpisem Uživatel souhlasí s veškerým obsahem Obchodních podmínek, Zásad ochrany osobních údajů, dodatků a příloh, které jsou součástí této Smlouvy o systému Stoodio|App. Uživatel dále souhlasí, že mu veškeré proforma faktury, daňové doklady i upozornění budou ze strany Poskytovatele zasílány na e-mail Uživatele, který je uvedený v této smlouvě. Uživatel podpisem nebo odesláním elektornického souhlasu uzavírá tuto smlouvu na základě vytvořené cenové nabídky (viz. výše).

Výpovědní doba je 31. 12. 2023. Smlouva se automaticky neprodlužuje.

Uživatel souhlasí, že se s produktem (předmětem smlouvy) Stoodio|App náležitě seznámil a bude při instalaci, vývoji a donastavení systému vyvíjet maximální součinnost. Tato smlouva nahrazuje všechna předchozí ústní, nebo písemná ujednání smluvních stran vztahujících se k předmětu této smlouvy. Úprava je možná pouze písemným dodatkem.


První úhrada

8 820 Kč

K úhradě každý měsíc

0 Kč

K úhradě jednou ročně

8 820 Kč


Smlouvu uzavírá