Nabídka služeb stoodio: 220525-701

Poskytovatel:

Stoodio s.r.o.
Na hutích 661/9
160 00 Praha 6 - Bubeneč
Czech Republic

IČ: 14275431
DIČ: neplátce DPH

E: app@stoodio.app
T: +420 777 775 777
W: www.stoodio.app

Uživatel:

Better Barber s.r.o.
Navrátilova 1421/11
110 00 Praha 1
Czech Republic

IČ: 09917969
DIČ: neplátce DPH

E: jakub.stehno@brightbox.cz
T: +420 602 426 377
W: www.betterbarber.cz


Měsíční plnění

1.050 Kč

Licence 2 uživatelé

1.000 Kč

Hosting 5 GB

50 Kč

E-mail kampaně (25 k)

bez

Správa www

bez

Facebook marketing

bez


Roční plnění

0 Kč

SSL certifikát

ZDARMA

Domény (viz doplňující informace)

0 Kč

Správa domén (1 ks)

0 Kč


Jednorázově

0 Kč

Příprava systému

ZDARMA

Školení systému on-line

ZDARMA

Školení systému (u vás)

bez

Výroba www

bez

Výroba www + E-shop

bez

Grafické práce

bez

Tiskové práce

bez

SEO Optimalizace

bez

Konzultace / poradenství

bez

Hardware (servis / nákup)

bez


První úhrada

1.050 Kč

Každý měsíc

1.050 Kč

Jednou ročně

0 Kč


Rozpis plateb licence stoodio:

červen - srpen 2022 = ZDARMA (poue SMS). Září 2022 dle ceníku.

Doplňující informace k cenové nabídce

Licence: (1.050 Kč)
V ceně licence máte verzi systému pro 2 uživatelele (maximálně 2 za cenu 1.000 Kč). Další uživatel je za 500 Kč / měsíčně / bez 21% DPH. Prozatím jsme neplátci DPH.

Datahosting: (1GB = 10 Kč / měsíčně) = 50 Kč / měsíčně (celkem 5GB)
Datahosting je fyzické místo pro fotografie (před a po), soubory, scany a další dokumenty, které můžete nahrát do systému.


Uvedené ceny jsou platné pouze 14 dní od doby vytvoření této cenové nabídky, která není závazná pro žádnou ze stran. Finální cena se může lišit dle doplňkových služeb. Konkrétní cena bude stanovena Smlouvou o poskytování služeb. Cena notifikačních SMS zpráv je uvedena v ceníku služeb na webových stránkách https://stoodio.app. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. Společnost Stoodio s.r.o. je prozatím neplátcem DPH.

Smlouva o systému stoodio

z cenové nabídky: 220525-701

Stoodio s.r.o.
Na hutích 661/9
160 00 Praha 6 - Bubeneč
Czech Republic

IČ: 14275431
DIČ: neplátce DPH

E: app@stoodio.app
T: +420 777 775 777
W: www.stoodio.app

(Poskytovatel)


Better Barber s.r.o.
Navrátilova 1421/11
110 00 Praha 1
Czech Republic

IČ: 09917969
DIČ: neplátce DPH

E: jakub.stehno@brightbox.cz
T: +420 602 426 377
W: www.betterbarber.cz

(Uživatel)


Podpisem Uživatel souhlasí s veškerým obsahem Obchodních podmínek, Zásad ochrany osobních údajů, dodatků a příloh, které jsou součástí této Smlouvy o systému Stoodio. Uživatel dále souhlasí, že mu veškeré proforma faktury, daňové doklady i upozornění budou ze strany Poskytovatele zasílány na e-mail Uživatele, který je uvedený v této smlouvě. Uživatel podpisem nebo odesláním elektornického souhlasu uzavírá tuto smlouvu na základě vytvořené cenové nabídky (viz. výše).

Uživatel souhlasí, že se s produktem (předmětem smlouvy) Stoodio náležitě seznámil a bude při instalaci, vývoji a donastavení systému vyvíjet maximální součinnost. Tato smlouva nahrazuje všechna předchozí ústní, nebo písemná ujednání smluvních stran vztahujících se k předmětu této smlouvy. Úprava je možná pouze písemným dodatkem.


První úhrada

1.050 Kč

K úhradě každý měsíc

1.050 Kč

K úhradě jednou ročně

0 Kč


Smlouvu uzavírá